Ongedierte in de kruipruimte zijn slakken maar ook ratten, muizen en zilvervisjes.

De kruipruimte onder je woning is een plaats waar je waarschijnlijk zelden komt. Het is er donker, vaak vochtig en niet comfortabel. Toch ben je daar niet alleen. Wist je dat er behoorlijk wat ongedierte in de kruipruimte kan huizen?

Hieronder bespreken we de meest voorkomende soorten en de gevaren of risico’s die ze met zich meebrengen. Ook geven we een aantal tips hoe je ongedierte in de kruipruimte zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Veelvoorkomend ongedierte in de kruipruimte

– knaagdieren

– pissebedden

– zilvervisjes

– slakken

– mieren

– spinnen

 

 

Knaagdieren

Ratten en muizen voelen zich prima thuis in een kruipruimte. Ze kunnen daar ongestoord knagen aan kabels en leidingen wat kan leiden tot elektrische storingen en lekkages. Ook kunnen ze vanuit de kruipruimte in de woning komen en daar op zoek gaan naar voedsel. Niets laat je zo schrikken als een muis die uit je keukenkastje gerend komt. Ratten en muizen kunnen bacteriën en virussen verspreiden waar mensen ziek van kunnen worden. Ze brengen dus niet alleen materiële schade toe, maar zijn ook schadelijk voor de gezondheid. Het is dus belangrijk om deze knaagdieren buiten de deur te houden.

 

Pissebedden

Als je een steen optelt kruipen ze daaronder vandaan: pissebedden. Ze zijn niet schadelijk voor je woning of voor je gezondheid. Ze leven van dode plantenresten en houden van vocht. Zitten ze in je kruipruimte, dan is dat een signaal dat deze (te) vochtig is.

Zilvervisjes

Ook zilvervisjes leven in een vochtige kruipruimte. Ze houden van een vochtige en warme omgeving waarin ze goed gedijen. In huis gaan ze op zoek naar voedsel, zoals papier, karton en textiel. Een boekenkast is voor zilvervisjes een ideale plek om zich vol te vreten. Helaas resulteert dat in schade aan de boeken. Helaas zijn ook schilderijen, behang en zelfs pleisterwerk een bron van voedsel voor zilvervisjes.

Slakken

Ook slakken en zeker naaktslakken kunnen hun weg vinden naar de kruipruimte, zeker als die vochtig is. Vanuit de kruipruimte gaan ze op zoek naar voedsel en komen ze je woning in. Gelukkig kun je zelf ook veel doen tegen slakken in huis.

een naaktslak kruipt over de stenen

Een voorbeeld van ongedierte in de kruipruimte: slakken

 

 

Mieren

Hoewel mieren klein zijn, kunnen ze ernstige schade veroorzaken door het verplaatsen van zand wat verzakkingen tot gevolg kan hebben. Wees daarom alert op mierennesten in de kruipruimte. Mocht er toch een mierennest zitten, bestrijd dit dan zoveel mogelijk.

 

Spinnen

Vanuit de kruipruimte komen spinnen in je woning. Zolang ze in de kruipruimte blijven, hebben de meeste mensen niets tegen spinnen. Hoewel ze andere insecten vangen en dus een nuttige functie hebben, worden ze in huis toch bestreden. Omdat ze door zeer kleine openingen en kieren kruipen, is het lastig om ze helemaal buiten de deur te houden.

 

 

Preventieve maatregelen tegen ongedierte

Hoewel het dus niet vreemd is dat er ongedierte in een kruipruimte leeft, wil je de aanwezigheid voorkomen en anders de hoeveelheid zoveel mogelijk beperken. Dit kun je doen door een of meerdere van onderstaande maatregelen te nemen:

  • Vochtbestrijding
  • Toegangsbeperkingen
  • Regelmatige inspectie
  • Professionele hulp

 

 

Vochtbestrijding

Vocht In de kruipruimte komt vaak door gebrekkige ventilatie. Door de ventilatie te verbeteren zal ook de hoeveelheid ongedierte in de kruipruimte afnemen. Hoe droger de kruipruimte, hoe minder ongedierte er aanwezig zal zijn.

 

Toegangsbeperkingen

Zorg dat gaten en kieren zoveel mogelijk gedicht zijn, zonder dat dit de ventilatie beïnvloedt. Ventilatieroosters met kleine openingen maken het voor ratten en muizen veel moeilijker om de kruipruimte in te komen. Gaten kunnen eventueel dichtgemaakt worden met gaas of cement.

 

Regelmatige inspectie

Controleer regelmatig de kruipruimte op sporen van ongedierte. Dit kunnen uitwerpselen zijn maar bijvoorbeeld ook knaagschade of loopsporen. Zeker ratten en muizen laten sporen achter en door hier gericht naar te zoeken ontdek je of ze jouw kruipruimte als uitvalsbasis gebruiken.

 

Professionele hulp

Knaagdieren zoals ratten en muizen wil je niet in huis hebben. Om ratten te bestrijden is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Hiervoor zijn speciale bedrijven die ervaring hebben met het bestrijden van ongedierte. Voor ratten bestaan er speciale vallen en vaak helpen die heel goed. Heeft u twijfels of lukt het u zelf niet om bijvoorbeeld van de mieren af te komen schakel ook in dergelijke gevallen professionele hulp in. Wees voorzichtig met bestrijdingsmiddelen, want die kunnen ook schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid.

 

 

Conclusie ongedierte in kruipruimte

Ongedierte in de kruipruimte kan een groot probleem zijn. Wees hier dus alert op en inspecteer regelmatig de kruipruimte. Door zelf maatregelen te nemen kun je ernstige schade voorkomen. Heb je maatregelen genomen maar hebben die niets opgelost, schakel dan professionele hulp in. Uiteindelijk is het laatste wat je wil dat er schade ontstaat aan je eigen woning of gezondheid.

Categories:

Comments are closed