Zandcementmortel als dekvloer in een woning

Zandcementmortel is de benaming voor een mengsel dat bestaat uit zand, cement en water.

Het wordt veelvuldig toegepast in de bouw. Vier veelvoorkomende toepassingen zijn:
 1. Funderingen Zandcementmortel is sterk en duurzaam en kan daarom toegepast worden voor de fundering van een gebouw.
 
 1. Dekvloeren Zandcementmortel is heel geschikt om als dekvloer toe te passen, zodat een goede ondergrond ontstaat voor de eindvloer zoals tegels, vloerbedekking of laminaat.
 
 1. Metselwerk Door de goede hechtende werking wordt zandcementmortel toegepast in metselwerk, om bakstenen, blokken en andere stenen met elkaar te verbinden.
 
 1. Pleisterwerk Niet alleen vloeren worden glad afgewerkt met zandcementmortel, ook muren en plafonds kunnen er glad mee afgewerkt worden. Vervolgens zijn de muren dan gereed om te worden behangen of gestuct. Plafonds kunnen op kleur gespoten of geschilderd worden.
  Zandcementmortel bestaat dus uit 3 ingrediënten, zand, cement en water. Cement is een product dat ontstaat door het branden van een mengsel van kalk en leem waarna het fijngemalen wordt tot een fijn poeder. Als cement in aanraking komt met water, ontstaat een reactie. In de eerste 30 minuten ontstaat een gel die vloeibaar is. In de volgende 24 uur wordt de gel hard en sterk. Dit heet de verhardingsfase. Hoe meer cement, hoe sterker de gel. De sterkte van de mortel is dus afhankelijk van de hoeveelheid cement die wordt toegevoegd. De verhouding tussen de hoeveelheid cement en zand, heet de mengverhouding.    

Mengverhouding

Is zandcementmortel in alle toepassingsmogelijkheden hetzelfde? Nee. Zandcementmortel heeft voor elke toepassing een andere mengverhouding. Hoe steviger en sterker het eindresultaat moet zijn, hoe gelijkmatiger de verhouding tussen cement en zand. Zo is de mengverhouding voor een fundering 1 deel cement op 1 of 2 delen zand. Dit geeft een compacte mortel die niet vloeibaar is.   Ook voor metselwerk wordt een stevige mortel gebruikt die niet vloeit. De verhouding cement en zand is meestal 1:2 of 1:3, oftewel 1 deel cement op 2 of 3 delen zand. Ook deze mortel is korrelig of kruimelig.   Een smeerbare mortel is de mortel die gebruikt wordt voor pleisterwerk. Hierbij is de meest voorkomende mengverhouding 1:3 of 1:4. Dit mengsel moet dun genoeg zijn om te kunnen worden uitgesmeerd, maar niet zo dun dat het wegvloeit.   De laatste in het rijtje is de zandcementmortel die gebruikt wordt voor dekvloeren. Hier is de mengverhouding vaak 1:4 of 1:5. Deze mortel is voldoende vloeibaar om uitgesmeerd te worden over de vloer zodat een mooie egale ondergrond ontstaat.    

Voordelen zandcementmortel

Zandcementmortel heeft een aantal voordelen waardoor het veelvuldig wordt toegepast in de bouw. De belangrijkste voordelen zijn:
 • Sterk
 • Duurzaam
 • Veelzijdig
 • Eenvoudig te maken
  Sterk Het is een sterk materiaal waardoor het geschikt is om toegepast te worden in dragende constructies zoals vloeren en muren.   Duurzaam De duurzaamheid van zandcementmortel is tweeledig. Enerzijds is het bestand tegen weersinvloeden en kan het tegen een stootje. Anderzijds is het te recyclen omdat het cement gescheiden kan worden van het zand en water. Het cement is dan weer opnieuw te gebruiken.   Veelzijdig Het is in heel veel toepassingen te gebruiken. Zoals gezegd als fundering, dekvloer, metselwerk en pleisterwerk maar daarnaast kan het ook gebruikt worden voor voegen, kleine reparaties, vullen van sleuven en openingen en ook voor het leggen van straatstenen, tegels of bestratingen.   Eenvoudig te maken Het is eenvoudig te maken door met een menger of in een betonmolen het zand, water en cement te mengen tot het een homogene massa is.    

Nadelen zandcementmortel

In het gebruik heeft zandcementmortel drie nadelen:
 • Stijfheid Het is niet flexibel en beweegt niet mee. Hierdoor zal het scheuren of breken als het toch moet bewegen.
 • Gewicht Het heeft een hoog soortelijk gewicht wat nadelig kan zijn als de ondergrond minder draagkrachtig is. De vraag is dan of de ondergrond voldoende sterk is om de gehele constructie te dragen.
 • Gevoelig voor krimp Als het te snel droogt, kan het krimpen waardoor (krimp)scheuren ontstaan.
   

Zandcementmortel als dekvloer

Zoals gezegd is één van de toepassingen van zandcementmortel het maken van een dekvloer. In het kort 3 voordelen van zo’n dekvloer ook wel cementdekvloer genoemd.  
 1. Egaliseren van de ondervloer zodat de gebruiksvloer of eindvloer goed vlak gelegd kan worden.
 2. Goede hechting aan de ondervloer zodat een compact geheel ontstaat en bijvoorbeeld een tegelvloer niet loskomt.
 3. Bij het aanbrengen is de dikte van de vloer goed te reguleren door gebruik te maken van hoogtebalken.
    Een dekvloer van zandcementmortel is uitstekend geschikt als onderlaag voor bijvoorbeeld een tegelvloer, vloerbedekking of pvc-vloer. Daarnaast is deze ook goed te combineren met vloerverwarming. Hier leest u nog veel meer over de toepassing van een zandcementvloer in een woning.   Heeft u vragen over het toepassen van zandcementmortel of wilt u meer weten over een zandcementvloer? Woodstock Vloeren denkt graag met u mee en geeft u een advies op maat.    

Categories:

Tags:

Comments are closed